Loại Mua vào Bán ra
CAD 17,383.13 18,109.44
CHF 24,011.37 25,014.63
EUR 25,015.79 26,394.80
GBP 29,498.31 30,730.82
JPY 193.91 205.51
THB 597.64 689.00
USD 22,570.00 22,800.00